Kontakte

Kontakt i Pergjitheshem:
info@acquatepelene.com

 

Sekretaria e përgjithshme:
segreteria@acquatepelene.com

 

Llogjistika dhe blerjet:
logistica@acquatepelene.com

 

Sekretaria e shitjeve:
commerciale@acquatepelene.com