Autorizimet

Komuniteti Europian


Fletorja Zyrtare e Komunitetit Europian nr.2002/C41/01 datë 14 Shkurt 2002.

Uji TEPELENE është Konform:

  • Direktives CEE 80/777 dhe integrimeve të mëtejshme
  • Direktives CEE 2003/40 datë 16 Maj 2003