Publications

Uji i Ftohtë “Tepelene”, the Albanian clean, fresh, and internationally certified water

Uji i Ftohtë “Tepelene” is a product that has fulfilled the rigid international certification criteria in all metrics.  
After testing in Albania and also in Greece and Italy, by quality accrediting institutions for EU standards, the result showed that this is a water with a natural free flow from the spring and without the need for additional treatments.

Photovoltaic investment in the green mission of Coca-Cola Bottling Shqipëria

(Al) Coca-Cola Bottling Shqipëria njofton përdorimin e Paneleve të Energjisë Diellore – Fotovoltaike, me qëllim uljen vjetore të sasisë së CO2 të emetuar dhe mbulimin e konsumit vjetor të energjisë në një nivel prej 62%, përmes përdorimit të burimeve natyrore me qëllim mbrojtjen e mjedisin nga ndotja.