Kontakte

Kontakte

  • Kontakt i Pergjitheshem:: info@acquatepelene.com
  • Sekretaria e përgjithshme: segreteria@acquatepelene.com
  • Llogjistika dhe blerjet: logistica@acquatepelene.com
  • Sekretaria e shitjeve: commerciale@acquatepelene.com