MISIONI

MISIONI

Misioni ynë është të ofrojmë drejt konsumatorit këtë rezervë natyrore që na ka falur e bukura natyrë përmes teknologjisë dhe inovacionit, por gjithnjë duke respektuar natyrën dhe ruajtur fort vlerat e këtij uji të veçantë. Synimi i kompanisë “Uji i Ftohtë Tepelene” është të mbetet lider në sektorin e prodhimit të ujërave të pijshëm, me anë të rritjes së qëndrueshme të numrit të klientëve dhe zënies së tregjeve të reja, duke:

  • punuar në respekt të plotë me legjislacionin dhe rregulloret në fuqi për produktet që ajo prodhon dhe tregëton
  • i kushtuar një vëmëndje të veçantë garantimit të sigurisë shëndetësore të konsumatorit
  • përmirësuar vazhdimisht cilësinë e produkteve të saj
  • investuar vazhdimisht për sigurimin e impianteve bashkëkohore në fabrikë
  • kryer trajnime të ndryshme për formimin profesional të personelit
  • konkuruar me dinjitet dhe profesionalizëm konkurentët tanë
  • prodhuar produkte në përputhje me specifikimet dhe preferencat e konsumatorit.