Çmimet dhe Çertifikimet

scanner067

Çertifikimi i sistemit të Cilësisë 2016-2019.

Shoqëria Uji i Ftohtë Tepelenë, për garancine e konsumatorit, ka ngritur Sistemin për Sigurinë Ushqimore të bazuar në metodën HACCP, konform normave: UNI 10854:1999

Klikoni këtu për të shkarkuar Certifikatën e Sistemit të Cilësisë në pdf..

9001- 2015

Çertifikimi i Menaxhimit të Sistemit të Cilësisë 2014-2017.

Shoqëria Uji i Ftohtë Tepelene është çertifikuar për sistemin e menaxhimit të cilësisë.

Klikoni këtu për të shkarkuar Çertifikatën e Menaxhimit të Sistemit të Cilësisë në pdf.

bba_albania_2017_tepelene

Best Buy Award 2017-2018.

Sipas përvojës suaj personale, cili ujë mineral pa gaz në shishe ofron raportin më të mirë çmim-cilësi në tregun shqiptar.

nr1necilesi

Qudal 2014-2015 Nr.1 në cilësi

Specifikoni emrin e ujit pa gaz në shishe që sipas përvojës dhe mendimit tuaj
personal, ofron absolutisht nivelin më të lartë të cilësisë në tregun shqiptar

CERTIFICATION OF QUALITY SYSTEM. HACCP

Çertifikimi i sistemit të Cilësisë 2010-2013.

Shoqëria Uji i Ftohtë Tepelenë, për garancine e konsumatorit, ka ngritur Sistemin për Sigurinë Ushqimore të bazuar në metodën HACCP, konform normave: UNI 10854:1999

Klikoni këtu për të shkarkuar Certifikatën e Sistemit të Cilësisë në pdf..

CERTIFICATION OF THE MANAGEMENT QUALITY SYSTEM.

Çertifikimi i Menaxhimit të Sistemit të Cilësisë 2011-2014.

Shoqëria Uji i Ftohtë Tepelene është çertifikuar për sistemin e menaxhimit të cilësisë.

Klikoni këtu për të shkarkuar Çertifikatën e Menaxhimit të Sistemit të Cilësisë në pdf.

Europian AUTHORIZATION

AUTORIZIMET

Fletorja Zyrtare e Komunitetit Europian nr.2002/C41/01 datë 14 Shkurt 2002.
Uji TEPELENE është Konform:
Direktives CEE 80/777 dhe integrimeve të mëtejshme
Direktives CEE 2003/40 datë 16 Maj 2003.