Cdo ditë me ju

Uji i Ftohtë “Tepelene”, uji shqiptar i pastër, i freskët, i certifikuar ndërkombëtarisht

Uji I Ftohtë “Tepelenë” është produkt, i cili përmbush kriteret rigoroze të certifikimit ndërkombëtar, në të gjitha parametrat e tij. Pas testimeve në Shqipëri, dhe më pas Greqi dhe Itali, nga institucione akreditimi cilësie me standarde të Bashkimit Evropian, ky ujë rezulton se gëzon një burim natyral, me rrjedhje të lirë dhe pa nevojë për trajtime shtesë.

Investim fotovoltaik në misionin e gjelbër të Coca-Cola Bottling Shqipëria

Coca-Cola Bottling Shqipëria njofton përdorimin e Paneleve të Energjisë Diellore – Fotovoltaike, me qëllim uljen vjetore të sasisë së CO2 të emetuar dhe mbulimin e konsumit vjetor të energjisë në një nivel prej 62%, përmes përdorimit të burimeve natyrore me qëllim mbrojtjen e mjedisin nga ndotja.